Uudised

veebr 2, 2017

Parlament kiitis heaks viisavabaduse andmise Gruusiale


Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks ettepaneku anda Gruusia kodanikele õigus ilma viisata Schengeni ala riikidesse reisida.

Viisavabadus jõustub siis, kui jõustub ka uus viisavabaduse ajutise peatamise mehhanism, mille alusel saavad liikmesriigid taaskehtestada viisanõude, juhul kui rände suurenemisel tekib oht avalikule julgeolekule.

Raportöör Mariya Gabriel (EPP, BG) tunnustas laiapõhjalisi reforme Gruusias ning tänas riigi ametivõime ja kodanikke nende järjepidevuse ja kannatlikkuse eest. Viisavabadus toob Gruusia ELile lähemale, lisas ta.

Biomeetrilist passi omavad Gruusia kodanikud saavad õiguse siseneda ELi 90-ks päevaks 180 päeva pikkuse perioodi vältel äri, turismi või perekondlikel eesmärkidel, kuid mitte töötamiseks.

Viisanõudest vabastamine kehtib Schengeni alal, kuhu kuuluvad 22 ELi liikmesriiki ja Lichtenstein, Norra ning Šveits. Schengeni alasse ei kuulu Iirimaa, Ühendkuningriik, Horvaatia, Küpros, Rumeenia ja Bulgaaria.

Seadusloome ettepanek peab kehtima hakkamiseks saama veel ELi Nõukogu heakskiidu.

Jaan Soone
Pressiteenistus