Uudised

mai 19, 2017

EP kutsub ELi riike kiirendama pagulaste ümberpaigutamist


ELi riigid peavad täitma oma kohustuse vastu võtta varjupaigataotlejad Kreekast ja Itaaliast, seades prioriteediks saatjata alaealised, ütles parlament neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Soome ja Malta on ainukesed ELi riigid, mis liiguvad graafikus varjupaigataotlejate ümberpaigutamisel
· Komisjon peab kaaluma rikkumismenetluste algatamist
· Ümberpaigutamismeetmeid tuleb pikendada kuni Dublini varjupaigasüsteemi reformimiseni

Saadikud mõistavad hukka asjaolu, et hoolimata kokkuleppest viia 160 000 pagulast Itaaliast ja Kreekast teistesse liikmesriikidesse 2017. aasta septembriks, on liikmesriigid ümber paigutanud vaid 11% inimestest (18 770 isikut 16. mai seisuga). Saadikud avaldavad pettumust sellise solidaarsuse ja vastutuse jagamise puudumise pärast.

Resolutsioonis, mis võeti vastu häältega: 398 poolt, 134 vastu, 41 erapooletut, kutsub parlament ELi liikmesriike austama võetud kohustusi ja seadma prioriteediks peredeta lapsed ja teised haavatavad varjupaigataotlejad. Saadikud juhivad tähelepanu asjaolule, et vaid üks saatjata alaealine on tänaseks ümber paigutatud.

Saadikud kritiseerivad mitmeid liikmesriike väga piiravate ja diskrimineerivate praktikate pärast, nagu näiteks vaid üksikute emade ümberpaigutamine või teatud rahvuste välja arvamine ja väga ulatuslik julgeolekukontroll.

Enamik riike on ikka veel kaugel kokkulepitud sihtarvudest. Neli riiki on ümber paigutanud inimesi vaid väga piiratud määral ja kaks liikmesriiki ei osale ümberpaigutamises üldse, ütlevad saadikud.

Nad leiavad, et isegi kui ümberpaigutamise sihtarvu ei saavutata septembriks, peavad ELi riigid jätkama ümberpaigutamist. Samuti teevad nad ettepaneku laiendada ümberpaigutamise mehhanismi, kuni uus Dublini määrus vastu võetakse.

Jaan Soone
Pressiteenistus