Uudised

mai 31, 2017

100 000 noort saavad järgmise kolme aasta jooksul võimaluse osaleda Euroopa solidaarsuskorpuses


Euroopa Komisjon rajas täna Euroopa solidaarsuskorpusele kindla aluse, esitades selle eelarvekava järgmiseks kolmeks aastaks ning ettepaneku asjakohase õigusliku aluse vastuvõtmiseks. Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse ajavahemikuks 2018–2020 Euroopa solidaarsuskorpusele 341,5 miljonit eurot, mis annab 2020. aasta lõpuni osalemisvõimaluse 100 000 noorele.

„Solidaarsus on rohkem kui lihtsalt põhimõte, see on mõttelaad, mis iseloomustab Euroopa Liidu olemust. Solidaarsuskorpus on selle põhimõtte kehastus. Olen uhke selle üle, mida solidaarsuskorpus esindab, ning tänan kõiki osalejaid ja organisatsioone, kes pakuvad noortele töökohti. Täna anname korpusele asjakohase õigusliku vormi ja vajaliku eelarve selle kestlikuks tegevuseks. Solidaarsuskorpuse ja Euroopa solidaarsuse hingeks on kohapealsetes projektides osalejad," märkis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Algatuse esimeses etapis, mis käivitati 2016. aasta detsembris, algatati kaheksa programmi, et pakkuda Euroopa solidaarsuskorpuse raames vabatahtliku töö, praktika- ning töövõimalust. Osalemissoovist on juba teada andnud üle 30 000 noore ja esimesed osalejad on ka tööle asunud.

Järgmises etapis on kavas toetada solidaarsustegevuses osalevaid noori kuni 12kuulise vabatahtliku tegevuse, 2–6kuulise praktika või 2–12kuulise töövahemiku jooksul; võimaldada vabatahtlike rühmadel, kuhu kuulub 10–40 mitmest riigist pärit noort, teha kahe nädala kuni kahe kuu jooksul üheskoos ära midagi tõeliselt mõjusat; võimaldada väikestel rühmadel, kuhu kuulub vähemalt viis osalejat, luua ja rakendada 2–12 kuud kestvaid solidaarsusprojekte kohalikul tasandil ja omal algatusel; aidata võrgustikutöö kaudu kaasata Euroopa solidaarsuskorpusesse uusi osalejaid, vahetada häid tavasid, osutada solidaarsustöös osalemise järgset toetust ja luua varem osalenute vilistlasvõrgustik.

Kõigi nende tegevustega antakse kogu Euroopa noortele täiendav võimalus osaleda solidaarsustegevuses, et lahendada ühiskondlikke probleeme ja tugevdada kogukondi. Samal ajal aitab see parandada noorte oskusi ja pädevusi, mida nad tööelu alguses isikliku ja kutsealase arengu jaoks vajavad.

Iga avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, kes järgib rangeid kvaliteedinõudeid, võib esitada Euroopa solidaarsuskorpusele oma projekti. Projekte rakendavad Euroopa Komisjon, programmi „Eramus+“ riiklikud bürood liikmesriikides ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet. Selleks et parandada Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate integreerumist tööturule, on kavas edendada riiklike tööturuasutuste, erasektori tööhõiveteenuste ja kaubanduskodade aktiivset kaasamist.

Lisateave

Teabekiri: Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel. Küsimused ja vastused

Teabeleht: Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel

Teabeleht organisatsioonidele

Euroopa solidaarsuskorpuse registreerumisvorm.

Euroopa solidaarsuskorpuse Facebooki lehekülg.

 

Pressiteate täistekst

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Tel: 626 4400, 51 80 767