Uudised

juuni 15, 2017

Euroopa kultuuripealinnad 2020-2033


Igal aastal nimetavad kaks ELi liikmesriiki Euroopa kultuuripealinna. Esmakordselt võivad meetmest teatud tingmustel osa võtta ka Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliseks olevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA/EMP) riigid.
  • Teisipäeval kiitsid saadikud heaks riikide nimekirja, kes nimetavad Euroopa kultuuripealinnad perioodiks 2020-2033.
  • Kandidaatriikide, potentsiaalsete kandidaatriikide ja EFTA/EMP riikide linnad võivad kandideerida Euroopa kultuuripealinnaks igal kolmandal aastal.

Euroopa kultuuripealinnade meetme eesmärk on edendada vastastikust arusaamist ja kultuuridevahelist dialoogi ning rõhutada ühist kultuuripärandit. Samuti on eesmärgiks toetada kultuuri rolli linnade ja neid ümbritsevate piirkondade arukas, jätkusuutlikus ja kaasavas arengus.

Eesti saab Euroopa kultuuripealinna nimetada 2024. aastaks.

Euroopa kultuuripealinnade valimine

Kuus aastat enne seda, kui saabub riigi kord nimetada Euroopa kultuuripealinn, korraldab see riik konkursi. Sõltumatutest Euroopa ja riiklikest ekspertidest koosnev ekspertkomisjon koostab esialgse nimekirja võimalikest kandidaatidest.

Konkursi järgmises faasis valib ekspertkomisjon ühe linna igast riigist, hinnates koostatud kultuuriprogrammi, millel peaks olema tugev Euroopa dimensioon ja kestev positiivne mõju majanduslikule, kultuurilisele ja sotsiaalsele arengule.

Jaan Soone
Pressiteenistus