Uudised

okt 27, 2017

Parlament toetas e-privaatsuse reeglite osas ELi Nõukoguga läbirääkimiste alustamist


Parlamendiliikmete enamus toetas EP kodanikuvabaduste komisjoni otsust alustada ELi elektroonilise kommunikatsiooni privaatsusreeglite üle läbirääkimisi.

„Läbirääkimiste alustamist toetas 318, vastu oli 280 ja erapooletuks jäi 20 parlamendiliiget. Läbirääkimised uue e-privaatsuse määruse üle saavad alata niipea, kui nõukogu on oma seisukoha vastu võtnud.

Parlamendi seisukoht näeb ELi elektroonilise kommunikatsiooni sektoris ette kõrged privaatsuse ja konfidentsiaalsuse standardid.

Üheks parlamendi prioriteediks on keelustada nn küpsisemüürid, mis blokeerivad ligipääsu veebilehele, kui isik ei nõustu oma teabe kasutamisega veebilehe poolt. Samuti tuleks parlamendiliikmete arvates keelustada „küpsiste“ või tarkvarauuenduste kasutamine selleks, et nuhkida isikute kommunikatsiooniseadmetes või nende asukoha tuvastamine ilma nende nõusolekuta (näiteks WI-FI kaudu ostukeskustes).

Parlamendiliikmed rõhutavad samuti, et andmeid tohib kasutada vaid selleks, milleks inimene on nõusoleku andnud. Nn metaandmed, mis sisaldavad näiteks teavet valitud numbrite, sirvitud veebilehtede, külastatud geograafilise asukoha või kõne kellaaja ja kuupäeva kohta, peaksid olema konfidentsiaalsed ja neid ei tohiks kunagi edastada kolmandatele osapooltele.

Raportöör Marju Lauristin (S&D, EE): „Euroopa Parlament tegi täna õige valiku ega andnud järele tööstuse lobitöö survele. Inimestel on õigus olla kursis sellega, kuidas nende poolt jäetud andmeid kasutatakse. Õigus mitte olla jälgitud on demokraatia seisukohast elutähtis.“

 

Jaan Soone
Pressiteenistus