Uudised

juuli 1, 2009

Tänasest langeb ELis välismaalt tekstisõnumi saatmise, helistamise ja internetis surfamise hind


Euroopa komisjoni pressiteade
Brüssel, 1. juuli 2009

Tänasest alates hakkab Euroopa Liidus välismaalt tekstisõnumi saatmine maksma kõige rohkem 0,11 eurot ehk peaaegu kolm korda vähem kui eelmine ELi keskmine (0,28 eurot + käibemaks). Teises ELi riigis rändlusteenusena tehtud kõne hind ei tohi olla kõrgem kui 0,43 eurot/minut ning kõne vastuvõtmise hind kõrgem kui 0,19 eurot/minut.

Alates tänasest arvestatakse rändlusteenusena tehtava kõne hinda mitte enam minuti-, vaid sekundipõhiselt ja alates 31 sekundist, vastuvõetavate kõnede hinda aga sekundipõhiselt ja alates esimesest sekundist.

Puhkajad ja ärireisijad võivad oma mobiiliga ka internetis surfata, filme alla laadida või pilte saata, ilma et nad peaksid muretsema rändlusteenuste hiigelsuure arve eest, sest hulgimüügi hinnalaeks on kehtestatud 1 euro alla laaditud megabaidi (MB) kohta. Usutakse, et kõigi nende meetmetega kärbitakse ELi tarbijate jaoks rändlusteenuste kulusid 60 % ja suurendatakse mobiilsideteenuste kasutamist. ELi poolt 2007. aastal võetud esimeste meetmetega õnnestus rändluskõnede hinda kärpida 70 %.

ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding ütles:„Alates tänasest võivad kõik euroopa tarbijad kogeda ELi piirideta ühist turgu, kui nad helistavad või saadavad tekstisõnumeid. Rändlusteenuse pealt liigkasumi teenimisel on nüüd lõpp." "Loodan, et ELi uued rändluseeskirjad muudavad mobiiliga internetis surfamise klientide jaoks palju odavamaks, kui nad viibivad ELi territooriumil teises riigis. Praegu piirduvad ELi eeskirjad vaid ettevõtjatevahelise hinna alandamisega. Komisjon ja riiklikud reguleerivad asutused jälgivad andmeside rändlushindu väga tähelepanelikult ja hindavad järgmisel aastal, kas rändlusturul on tekkinud tõeline konkurents," lisa ta.

Pressiteate täistekst http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1064&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en.

Ülevaade rändlustasudest ELi riikide kaupa http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm.

---
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 10; 52 27 115