Uudised

aug 10, 2009

Eurobaromeetri Eesti raporti tutvustus neljapäeval kell 12 EL Majas


Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teade
Tallinn, 10. august 2009

Sel neljapäeval, 13. augustil avalikustab Euroopa Komisjon Eurobaromeetri Eesti suvise raporti, mis annab ülevaate üldistest hinnangutest elule Eestis, sh kodanike prognoosist riigi majanduse ja tööhõive käekäigule. Välja on toodud avalikkuse arvamus olulisimate probleemide kohta riigis ning usaldus eri institutsioonide vastu.

Euroopa Liidu puhul uuriti rahva arvamust ELi kuulumise suhtes. Kaardistati inimeste hinnanguid erinevatele Euroopa Liidu poliitikavaldkondadele, sh ELi edasisele laienemisele. Samuti uuriti toetust eurole üleminekuks ning seda, kas globaalse kriisi perioodil pooldatakse kiireid või järk-järgulisi muutusi ühiskonnas.

Kuivõrd suurem osa teemasid on leidnud kajastamist varasemates Eurobaromeetri uuringutes, on võimalik analüüsida ajalisi muutusi inimeste hoiakutes. Seda nii riigis endas kui ka võrdluses Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega.

Eestis viidi küsitlus läbi 12. juunist 2. juulini. Kokku küsitleti 1006 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku.

Eurobaromeetri raporti esitlus toimub_ neljapäeval, 13. augustil kell 12 Euroopa Liidu Majas_ (sissepääs Laikmaa 15). Uuringu tulemusi tutvustavad Euroopa Komisjoni esinduse juht Toivo Klaar ja raporti autor Aivar Voog TNS Emorist.

---
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 24; 52 27 115