Uudised

sept 1, 2009

Algab kolmas Euroopa Komisjoni tõlkevõistlus keskkoolidel


Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 1. september 2009

Täna algab registreerimine Euroopa keskkooliõpilastele suunatud noorte tõlkijate konkursile „Juvenes Translatores“. Ladina keeles „noori tõlkijaid“ tähendaval võistlusel saavad 1992. aastal sündinud õpilased proovida kätt teksti tõlkimisel enda valitud keelde ning võita selle eest auhinna.

Üha populaarsemaks muutuv konkurss toimub sel aastal juba kolmandat korda. Kõik osaleda soovivad keskkoolid ja gümnaasiumid saavad end konkursile kirja panna 1. septembrist kuni 20. oktoobrini.

Euroopa Komisjoni keelelise mitmekesisuse volinik Leonard Orban tõdes: „Pilootprojektina alanud võistlusest on saanud kooliaasta kauaoodatud kõrghetk.”

„Konkursi eesmärk on anda õpilastele võimalus kasutada õpitud keeleoskust, proovida tõlkijatööd ning tutvuda tõlkekunsti saladustega. Varasematel konkurssidel osalenud koolidelt ja õpilastelt saadud tagasiside põhjal on need eesmärgid edukalt saavutatud.“ nentis ta.

Volinik Orbani sõnul teeb erilist rõõmu asjaolu, et mõned konkursi võitjad on asunud ülikooli tõlkimist õppima.

Esimeses etapis kutsutakse kõikide liikmesriikide keskastme õppeasutusi konkursile registreeruma, kasutades tõlkevõistluse veebilehel http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/index_et.htm olevat elektroonilist vormi.

Osalevate koolide hulk on piiratud. Igast liikmesriigist registreerunud koolide hulgast* valib arvuti* välja kaks korda nii palju koole, kui palju on sellel liikmesriigil hääli Euroopa Liidu Nõukogus. Eestist saab seega osaleda 16 kooli.

Teises etapis peavad valitud koolid esitama kuni* viie osaleva õpilase nimed*. Samal ajal tuleb õpilastel* valida keel*, millest ja millesse nad teksti tõlgivad. Osalejad võivad kõigi 23 ELi ametliku keele hulgast valida endale sobiva lähte- ja sihtkeele.

Võistlus toimub 24. novembril 2009* ühel ajal kõikides liikmesriikides. Tekstid saadetakse koolidesse vahetult enne võistluse algust ning võistlejatel on nende tõlkimiseks aega kaks tundi. Kasutada võib sõnaraamatuid, kuid mitte elektroonilisi abivahendeid.

Pärast tõlkevõistlust hindab tõlkeid komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi kutselistest tõlkijatest koosnev kogu ning võistluse žürii valib välja parima tõlke igast liikmesriigist.

Kõik võitjad kutsutakse* Brüsselisse auhinnatseremooniale*, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni keelelise mitmekesisuse volinik. Brüsseli-reisi ajal jääb võitjatel aega ka üksteisega tuttavaks saada ning ELi tõlkijatega kohtuda.

Lisainfo ja kontaktid:
Konkursi veebileht: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/index_et.htm
Keeled Euroopa Liidus: http://europa.eu/languages/en/home
http://europa.eu/languages/
Kirjaliku tõlke peadirektoraat: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

Pietro Petrucci : +32 2 298 94 92
Roger Nunn: +32 2 295 36 47

---
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 10; 52 27 115; 51 80 767