Uudised

sept 16, 2009

Valmis ELi strateegia gripiepideemia pidurdamiseks


Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 16. september 2009

Juunikuus Maailma Terviseorganisatsiooni poolt pandeemiaks kuulutatud H1N1 gripiviiruse leviku mõjude leevendamiseks võttis Euroopa Komisjon eile vastu strateegiadokumendi.

Uut tüüpi gripiviirus H1N1 on jätkuvalt peamine maailmas ringlev gripitüvi ning prognooside põhjal võib järgmistel kuudel viirusepuhang veelgi hoogustuda. Üks olulisemaid gripileviku piiramise vahendeid on vaktsineerimine, mille puhul võib aga osutuda keeruliseks tagada  lühikese aja jooksul piisav tootmisvõimsus. Eile vastuvõetud strateegia käsitleb vaktsiinide väljatöötamist ja liikmesriikide toetamist vaktsiinide hankimisel. Samuti rõhutatakse strateegias pandeemiaalase koostöö olulisust liikmesriikide vahel ning ka kolmandate riikide toetamist. Tähelepanu pööratakse gripipuhangu sotsiaalsetele ja majanduslikele aspektidele.

Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou sõnas: „Tänase (eilse, EK esindus) dokumendiga astus komisjon olulise sammu pandeemia negatiivsete mõjude vähendamiseks ja inimelude kaitseks. Oluline on koostöö nii liikmesriikide kui ka teiste riikide vahel, et ära hoida pandeemia tõsisemaid tagajärgi nii sotsiaalsfäärile, majandusele kui inimeste tervisele.“

Koos strateegiaga avaldas komisjon viis töödokumenti, mis kirjeldavad soovitusi pandeemiaga võitlemisel. H1N1 gripiviiruse pandeemiat käsitleva ELi strateegia ja viis sellega seotud töödokumenti võetakse aluseks ELi tervishoiuministrite erakorralisel kohtumisel, mis toimub 12. oktoobril.

Eestis on tervisekaitseinspektsiooni nakkushaiguste labor kinnitanud augusti lõpu seisuga ligi 60 H1N1 juhtu. Kõik Eestis kinnitatud haigusjuhud on olnud kerge kuluga, haiged on paranenud ilma tüsistusteta.

Pressiteate täistekst: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1323&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Lisainfo
Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) http://ecdc.europa.eu/en/Default.aspx
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) http://www.who.int/en/

Nina Papadoulaki, 32-2-298-6378
Antonie Kerwien , 32-2-297-2686