Uudised

Euroopa Komisjoni uudiskirjad
Euroopa Komisjoni uudiskirju saab lugeda siin

  Lehekülg 52/53  > >>
 

12.10.2009
EL vajab rangemat finantsjärelevalve ülesehitust, sh ühtset finantsjärelevalveasutust, rõhutab täna vastu võetud EP resolutsioon Pittsburgi G20 tippkohtumise kohta. EP saadikud rõhutasid vajadust tagada eelarvepoliitika pikaajaline jätkusuutlikkus, et vältida liiga suure koorma jätmist tulevastele põlvkondadele. Hetkel peab prioriteediks olema töökohtade loomine ning inimeste kaitsmine kriisi mõjude eest.
12.10.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
12. oktoober 2009

Euroopa Komisjon tegi piimandussektori stabiliseerimise nimel ettepaneku kahe muudatuse kohta piimandusvaldkonda käsitlevates eeskirjades. Esimene neist puudutab häireolukorra klausli rakendamise võimalust ja teine riikliku kvoodi arvestamist lisamaksude puhul.
09.10.2009
Peamised teemad: Saadikud arutavad Iirimaa Lissaboni lepingu referendumi tulemusi; Infovabadus Itaalias - arutelu; Rahandus- ja majanduskriisi erikomisjoni moodustamine; Pittsburghi G-20 kohtumise resolutsioon; Finantskriis: kõige vaesemaid riike tuleb rohkem aidata; Õigusasjad: saadikud käsitlevad Euroopa äriühingu põhikirja; Piiriülesed kriminaalasjad: enam õigusi süüdistatavatele;
08.10.2009

Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 8. oktoober 2009

Euroopa Komisjon otsustas täna lõpetada Eesti ja Itaalia suhtes seoses telereklaami eeskirjade rikkumisega algatatud menetlused. Nüüdseks on nimetatud riigid viinud oma õigusaktid ja tegevuse vastavusse Euroopa Liidu eeskirjadega.
07.10.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
7. oktoober 2009

Euroopa Komisjon tegi riigiasutustele ning äri- ja teadusringkondadele ettepaneku töötada 2020. aastaks ühiste jõududega välja tehnoloogia, mis aitaks ohjata kliimamuutust, kindlustada ELi energiaga varustatuse ja tagada majanduse konkurentsivõime.
06.10.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
6. oktoober 2009

Euroopa Komisjon võttis täna vastu otsuse, millega kehtestatakse tehnilised kirjeldused ja nõuded ELi ühtse elektroonilise maanteemaksu kogumise teenuse kasutuselevõtuks. Lähiaastatel muudab ühtne süsteem rahvusvahelise transpordi mugavamaks eelkõige suurtele sõidukitele.
05.10.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
5. oktoober 2009

Järgmise kahe nädala jooksul toimuvad kogu Euroopa Liidus tänavused Euroopa tööhõivepäevad, mille eesmärk on viia tööandjad kokku sobilike tööotsijatega üle kogu Euroopa.
02.10.2009
Ilmunud on Euroopa territoriaalse koostöö uudiskirja sügisene number. Seekordsed teemad: Euroregioonid Eestis: Helsinki-Tallinn Euregio. Millega tegeleb Euroopa piirialade ühendus AEBR? INTERREG IVC miniprogramm: Innovation for Welfare Läänemere piirkonna programmi teise taotlusvooru rahastamisotsused. Programmide uudised Sündmuste eelinfo ja kasulikud lingid.
02.10.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 2. oktoober 2009

Eilsest, 1. oktoobrist on ettevõtetele ning kõigile kodanikele tasuta kasutamiseks avatud mitmeid positsioneerimis-, navigatsiooni- ja ajastamisteenuseid pakkuv Euroopa geostatsionaarne navigatsioonilisasüsteem EGNOS.
29.09.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
29. september 2009

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel andis avalöögi kampaaniale, mille eesmärk on parandada laste toitumisharjumusi.
28.09.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
28. september 2009

Euroopa Komisjoni tänase otsuse kohaselt peavad edaspidi mp3-mängijad ja muud kaasaskantavad muusikamängijad olema varustatud turvaliste vaikeseadete ja selge teabega, mis hoiatab liiga valju muusika kuulamise eest.
25.09.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
25. september 2009

Euroopa Liidu eesistujariik Rootsi ja Euroopa Komisjon kutsuvad järgmisel nädalal Bangkokis algavatel läbirääkimistel osalevaid riike üles astuma otsustavaid samme ülemaailmse kliimakokkuleppe sõlmimiseks.
22.09.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel,
22. september 2009

Täna avaldatud jaepangandusteenuseid käsitlevast Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et tarbijate jaoks on suurimateks pangandusega seotud probleemideks raskesti arusaadav teave, läbipaistmatud teenustasud ning ebapiisavad nõustamisteenused.
18.09.2009
“Me peame, rõhutan – me peame, tegema omavahel rohkem ja tihedamat koostööd,” ütles president Toomas Hendrik Ilves, kes esines täna avakõnega Euroopa Liidu eesistujamaa Rootsi välisministeeriumi korraldatud Läänemere strateegia konverentsil Stockholmis.
16.09.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 16. september 2009

Juunikuus Maailma Terviseorganisatsiooni poolt pandeemiaks kuulutatud H1N1 gripiviiruse leviku mõjude leevendamiseks võttis Euroopa Komisjon eile vastu strateegiadokumendi.
03.09.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 3. september 2009

Täna saatis Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso Euroopa Parlamendile oma poliitilised suunised Euroopa Komisjoni järgmiseks ametiajaks. Suunistes on toodud eesmärgid ja ideed, millele võiks komisjoni ja parlamendi poliitiline partnerlus president Barroso arvates järgmisel viiel aastal tugineda.
01.09.2009
Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 1. september 2009

Täna algab registreerimine Euroopa keskkooliõpilastele suunatud noorte tõlkijate konkursile „Juvenes Translatores“. Ladina keeles „noori tõlkijaid“ tähendaval võistlusel saavad 1992. aastal sündinud õpilased proovida kätt teksti tõlkimisel enda valitud keelde ning võita selle eest auhinna.
28.08.2009
Europeana ehk Euroopa mitmekeelne digitaalraamatukogu www.europeana.eu annab nüüd internetikasutajatele juurdepääsu 4,6 miljonile digitaalsele raamatule, kaardile, fotole, videole ja ajalehele, kuid autoriõigus on liikmesriigiti väga erinev ning see muudab Europeana kasutamise keeruliseks.
13.08.2009
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teade
Tallinn, 13. august 2009

Täna avalikustatud Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri Eesti suvine raport näitab, et enamik Eesti kodanikest on oma eluga tervikuna rahul ning hindab oma pere finantsseisu pigem heaks. Samas peab riigi majanduslikku olukorda halvaks 79% eestlastest. Peamiseks probleemiks on nii Eesti kui ka Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanike silmis tõusnud tööpuudus ja üldine majanduslik olukord.
10.08.2009
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teade
Tallinn, 10. august 2009

Sel neljapäeval, 13. augustil avalikustab Euroopa Komisjon Eurobaromeetri Eesti suvise raporti, mis annab ülevaate üldistest hinnangutest elule Eestis, sh kodanike prognoosist riigi majanduse ja tööhõive käekäigule. Välja on toodud avalikkuse arvamus olulisimate probleemide kohta riigis ning usaldus eri institutsioonide vastu.